Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สำนักทนายสายด่วน l Facebook
 
ความไม่รู้กฎหมายจะอ้างเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ แต่ความไม่รู้ข้อเท็จจริงอ้างเป็นข้อแก้ตัวได้เสมอ

บริษัท เซ็น คัฟเวอร์ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด : ( SEN COVER LAW AND CONSULTANT CO.,LTD ) หรือ SCC เป็นกลุ่มธุรกิจด้านกฎหมาย บัญชี ภาษี รวมถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ หรือหนี้สิน ตราสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ บนฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต

บริษัท เซ็น คัฟเวอร์ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เริ่มต้นด้วยธุรกิจด้านกฎหมายเล็กๆ แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการ ด้านกฎหมาย บัญชี ภาษี ให้ได้มาตรฐานโดยให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงในหลายๆช่องทาง ไม่ว่าทางโทรศัพท์ เว็บบอร์ด รายวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ จนทำให้ บริษัท เซ็น คัฟเวอร์ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้รับการตอบรับและเติบโต อย่างต่อเนื่อง

สำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์ เป็นสำนักงานกฎหมาย ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2547 สำนักทนายสายด่วน และที่ปรึกษาเสนาธรรมรักษ์ เป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1 ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และตามระเบียบข้อกำหนดของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันสำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์เป็นที่รู้จักและจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้รับการตอบรับจากผู้ที่เคยใช้บริการว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ จึงเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานอย่างยิ่ง สำนักงานขอสัญญา ยืนยันว่าสำนักงานจะรักษามาตฐานของคุณภาพ ความซื่อสัตย์ จริงใจ โดยจะพัฒนาองค์กรของเราเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

สำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์ ได้รวบรวมบทความต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า ซึ่งบทความเหล่านี้ ล้วนแล้วเป็นบทความที่ก่อเกิดมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งสิ้น

สำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์ ต้องเรียนต่อท่านผู้อ่านว่าบทความบางบทความนั้นสำนักทนายสายด่วน ไม่ได้เป็นผู้ที่แต่งหรือเรียบเรียงขึ้น สำนักงานเพียงแต่เห็นว่าเป็นบทความที่มีประโยชน์จึงนำมาเผยแพร่ ให้กับผู้อ่าน ทั้งนี้ หากบทความใดปรากฎชื่อผู้แต่งเอาไว้สำนักงานจะระบุชื่อผู้แต่งไว้ท้ายบทความด้วย แต่หากบทความใดไม่ปรากฎชื่อผู้แต่งและสำนักงานไม่ได้แนบท้ายไว้ สำนักงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

อ่านบทความทั้งหมด

สำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์ นอกจากจะให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ความจริงใจ คุณธรรม จริยธรรม โดยการให้บริการให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้ว

สำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์ ยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ นอกจากเรื่องของกฎหมายด้วย อนึ่ง ที่ผ่านมาสำนักงานได้ร่วมช่วยเหลือ บริจาคให้กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ช่วยเหลืออุทกภัย 2554 , มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, บ้านโฮมฮัก , สภากาชาดไทย ,มูลนิธิคุณพุ่ม , มูลนิธิร่วมกตัญญู , มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ฯลฯ

ดูกิจกกรรมทั้งหมด

นอกจากสำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์ จะได้ให้คำปรึกษากับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางโทรศัพท์แล้ว สำนักทนายสายด่วนก็ยังเปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับคำปรึกษาทางเว็บบอร์ดของสำนักงานด้วย

สำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์ ได้เปิดห้องสนทนา (เว็บบอร์ด) โดยแยกประเภทของคดีความเพื่อความสดวกดังต่อไปนี้ (1) ห้องคดียาเสพติด (2) ห้องคดีอาญา (3) ห้องคดีแพ่ง (4) ห้องคดีแรงงาน (5) ห้องคดีครอบครัว เยาวชนหรือมรดก และ (6)สำหรับคดีอื่นๆ โดยสำนักงานหวังว่าคงเป็นประโยชน์และช่องทางช่วยเหลือ แนะนำ ทางกฎหมายให้กับท่านได้ไม่มากก็น้อยต่อไป

เข้าสู่หน้าเว็บบอร์ด

หลายปีที่ผ่านมาสำนักทนายสายด่วน พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในคดีแพ่งส่วนใหญ่ เกิดขึ้นจากเรื่องของนิติกรรมสัญญาเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าเพราะความไม่รู้ ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน หรือเพราะต้องการประหยัดเงินทอง ฯลฯ

ดังนั้น สำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์ จึงได้จัดพิมพ์ตัวอย่างแบบนิติกรรม สัญญาต่างๆ ที่จำเป็น หรือที่ใช้กันบ่อยไม่ว่าจะเป็นสัญญาเงินกู้ สัญญาเช่าบ้าน สัญญาซื้อขาย สัญญาจะซื้อจะขาย หรือ หนังสือมอบอำนาจ ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 50 สัญญา เพื่อให้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ สามารถไปดาวน์โหลดแบบนิติกรรมสัญญาเหล่านี้ ไปใช้ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Download

บริษัท เซ็น คัฟเวอร์ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
สำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์

249/36 ซอยลาดพร้าว 122 (แยก 17) ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
www.lawheal.com

โทรศัพท์ (02) 9340004 , โทรสาร (02) 9340004 ต่อ 13
อีเมลล์ : info@lawheal.com , lawheal@hotmail.com 
มรดกเลือ
 
สำนักทนายสายด่วน ได้รับการเรียกร้องจากลูกความเพื่อ อยากให้สำนักงานช่วยเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ประสบพบ เห็นมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้กับผู้อ่านทั่วไป ซึ่งสำนัก งานเห็นว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ใหม่มาก....... อ่านต่อ
เมื่อท่านจำเป็นหรือมีความประสงค์ต้องใช้สัญญาง่ายๆ เช่นสัญญาเงิน กู้ สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยต่างๆ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่าง ไร หากจะไปจ้างนักกฎหมายร่างสัญญาให้ก็เสียดายเงิน แต่จะไม่ทำ สัญญาเสียเลยก็กล้าๆ กลัวๆ อยู่ว่าจะมีปัญหาในอนาคต ยิ่งได้ฟังคน เฒ่าคนแก่พูดอีกว่า คนเราลิ้นมันไม่มีกระดูก ทำอะไรก็ต้องระมัดระวัง อย่าจะประมาท จะคิดแต่ว่าคงไม่มีปัญหาก็คงจะไม่ถนัดนัก คำสอน เหล่านี้จึงเป็นคำสอนที่เป็นอมตะไปเสียแล้ว ยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนไป ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าความ เสื่อมทางจริยธรรมก็ยิ่งมากสูงขึ้น ..... อ่านต่อ
 
เมื่อท่านต้องการที่ปรึกษากฎหมายหรือ ทนายความควรจะมีหลักเกณฑ์ในการคัด เลือก คัดกรองอย่างไร ......อ่านต่อ
ในคดีอาญาเมื่อถูกจับ ถูกดำเนินคดีไม่ว่า จะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาหรือจำเลย มักจะมี ปัญหาเช่นเดียวกันก็คือ "เราควรจะรับสาร ภาพหรือปฎิเสธ" ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะมีผล ต่อรูปคดีของท่านในอนาคตเป็นอย่างมาก หลายๆครั้งคำรับสารภาพหรือปฎิเสธนี้ ทำให้ทนายความปวดเศียนเวียนเกล้า เป็น อย่างมากเลยทีเดียว แม้ว่าแต่ละคนจะเหตุ และผล...... อ่านต่อ
 
มรดก เอ้ย มรดก แหม๋!!! ฟังแล้วชื่นใจเสีย ยิ่งกว่าอะไร เพราะใครๆ ก็อยากได้มรดก ดังนั้น เรามาดูกันว่าหากวันใดที่ผู้อ่านได้ รับมรดกแล้ว ผู้อ่านจะต้องจัดการอย่างไร ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ....... อ่านต่อ
เมื่อถูกฟ้องต้องทำอย่างไร ต้องไปศาลหรือไม่ เป็นคำถามที่ฮิต และฮอทที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ คนส่วนใหญ่แค่เห็นหมายศาล ...... อ่านต่อ
     
  ขั้นตอนการฟ้องร้องคดีเช็ค
     
  เมื่อถูกจับต้องทำอย่างไร
     
  เรียนกฎหมายเบื้องต้น
     
    MORE >>>>>
การฟ้องหรือดำเนินคดีแพ่งนั้น ศาลจะเรียก เก็บค่าฤชาธรรมเนียมในคดีแพ่ง หรือคดีที่ คำนวณทุนทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ ต่างๆที่ ศาลได้กำหนดไว้ ซึ่งค่าฤชาธรรมเนียมส่วน นี้โจทก์สามารถเรียกให้จำเลยชำระคืนให้ได้ ตามคำขอท้ายฟ้อง ......อ่านต่อ
สำหรับศาลผู้บริโภค หรือศาลแผนกคุ้มครอง ผู้บริโภคนั้น ก็ไม่ได้แตกต่างจากคดีแพ่งทั่ว ไปมากนัก เพียงแต่ได้มุ่งเน้นคุ้มครองประชา ชนหรือผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบการการ บริโภคมากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระ หนักถึงคุณภาพ การให้บริการ ....... อ่านต่อ